https://www.funidelia.se/cart

Juridisk Information och Försäljningsvillkor

Juridisk Information och Försäljningsvillkor

Funidelia.se belongs to:

FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L.
Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spanien
E-Mail info@funidelia.se

Ledningsgrupp:

Carlos Larraz Nasarre, Antonio Escartín Villellas

FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. är ett spanskt företag, registrerat hos Zaragoza Company Registry, Volume 4257, Document 24, Page Z-63129, First Registration VAT identification number: ESB22370902.


Försäljningsvillkor

De nuvarande säljvillkoren gäller på hemsidan “www.funidelia.se”, som ägs av Funiglobal Development S.L.

Dessa villkor fastställer rättigheter och skyldigheter för alla användare av FUNIDELIA, gällande de produkter och tjänser som tillhandahålls via vår hemsida. “www.funidelia.se”.

Dessa villkor är lika viktiga för oss som de är för dig då de har utformats för att skapa ett juridiskt bindande avtal mellan oss, och skyddar rättigheterna för kunden såväl som för bolaget.

Vi rekommenderar att du läser de nuvarande villkoren för vår Integritetspolicy noggrant innan du genomför ett köp.

Genom att använda vår hemsida “www.funidelia.se” eller genom att göra en beställning, binder du dig till dessa villkor och till vår integritetspolicy. Om du inte ställer dig bakom våra villkor eller vår integritetspolicy bör du inte göra en beställning.

Dessa villkor kan komma att ändras och bör läsas igenom varje gång innan du gör en beställning.

Genom att göra en beställning “www.funidelia.se”, godkänner du priser, produktbeskrivningen som står vid tidpunkten för försäljningen samt försäljningsvillkoren, vilka kommer att vara de enda tillämpliga villkor vid slutförandet av kontraktet.

Du godkänner att använda hemsidan “www.funidelia.se” enbart för att göra rättsligt giltiga beställningar eller förfrågningar. Du är också skyldig att korrekt och sanningsenligt lämna ut din emailadress, postadress och/eller andra kontaktuppgifter till oss, samtidigt som du godkänner att vi kan komma att använda denna information för att kontakta dig vid behov. Om du inte ger oss all nödvändig information kommer vi inte kunna behandla din beställning.

Genom att göra en beställning hos “www.funidelia.se” bekräftar du att du är fullt behörig att använda kreditkortet, i det fall att du väljer denna betalningsmetod. Endast de med erfoderlig juridisk förmåga att teckna avtal i förhållande till de varor och tjänster på denna hemsida kan genomföra beställningar på “www.funidelia.se”

För att göra en beställning, följ onlineprocessen (eller telefonprocessen) fram till betalningen.

Efter det kommer du att få ett email med ett kvitto på din beställning. Kom ihåg att detta inte betyder att din beställning har godkänts, utan att du har skickat en förfrågan om att få handla produkter hos oss. Alla beställningar måste godkännas av oss. Vi kommer att bekräfta mottagandet av din beställning genom att skicka ett email till dig om att produkterna har blivit skickade (Leveransbekräftelse).

Köpkontraktet mellan Funidelia och kunden formaliseras endast genom denna leveransbekräftelse.

Endast de produkter som inkluderas i Leveransbekräftelsen är tillämpliga i avtalet. Vi är inte skyldiga att leverera någon annan produkt som kan ha ingått i beställningen förrän vi skickat en leveransbekräftelse till dig gällande nämnd produkt.

Servicetillgänglighet: De produkter som vi erbjuder på vår hemsida kommer att finnas i följande länder, liksom vissa internationella destinationer: www.funidelia.com

Produkttillgänglighet: FUNIDELIA gör sitt yttersta för att tillfredställa kunderna gällande produktförfrågan. Alla beställningar är dock föremål för produkttillgänglighet. Om några problem skulle uppstå eller om produkterna tar slut förbehåller vi oss rätten att föreslå liknande produkter av samma kvalité som kan finnas tillgängliga. Om du inte vill beställa någon av de föreslagna produkter kommer vi att återbetala dig för de produkter som tagit slut.

Produktleverans

FUNIDELIA är förpliktigade att leverera sina produkter i perfekt skick till den leveransadress som anges i beställningsformuläret.

Du kan begära att din beställning ska levereras till en annan adress eller en annan person än till den som utfört beställningen, men endast om leveransadressen faller inom vårt leveransområde.

Leveranserna kommer inte att göras till avlägsna adresser eller platser utanför vår leveransområdet. Funidelia förbehåller sig därför rätten att avvisa leveranser till alla områden som riskerar att inte kunna få leveranser.

I syfte att säkerställa vår leverans skulle vi uppskatta om du anger en adress där du kan ta emot leveransen även under arbetstid.

FUNIDELIA genomför leveranser med välrenommerade transportföretag såsom GLS (Schenker) eller DPD. Vi kan komma att införliva nya transportföretag utan att meddela våra kunder.

FUNIDELIA kommer att ge alla leveransuppgifter tillgängliga för kunden. Det vill säga kollinummer samt vilket företag som levererar ditt paket så att du kan kontakta dem direkt gällande nuvarande leveransplats.

Leveransen av varorna sker till den adress som anges av kunden. I händelse av att kunden inte närvarar på den platsen vid leverans kommer ett meddelande att lämnas med instruktioner om hur man ordnar med en ny leverans, detta kan vi dock inte garantera. I de flesta fall kommer du att bli kontaktad via telefon.

FUNIDELIA förbehåller sig rätten att ändra leveranssätt och transportföretag, oberoende av vad som ingår här, så länge det inte antas skada eller påverka produkten på något sätt.

Leveranskostnaderna kommer att visas i det sista steget av köpet och beror på vilken prioritet, brådskande eller normal, och adressläget. Villkoren kan ändras.

I enlighet med gällande villkor är det underförstått att produkterna har levererats så snart deras mottagare har undertecknat på den avtalade leveransadressen.

Tidsram för leverans

Funidelia arbetar med olika tidsramar för leveranser beroende på produkten. Du kan se mer information på Leveranser för principerna bakom detta. Du kommer dock att kunna spåra processen för varje beställning.

Om någon av de beställda produkterna för tillfället inte finns på vårt lager kan leveransen försenas med 24 timmar. Du kommer att bli meddelad om detta så fort köpet är genomfört.

Några produkter på www.funidelia.se har andra tidsramar för leverans än de vanliga, detta kommer tydligt att stå på varje produktsida.

Tidsramarna är genomsnittliga och därför endast uppskattningar. Det är möjligt att de kan variera på grund av logistiska eller oförutsägbara anledningar.

Om vi, av någon anledning, inte kan leverera produkten till dig på uppskattad tid kommer vi att meddela dig och ge dig alternativet att antingen genomföra med beställningen eller avbryta den. Om du väljer att genomföra kommer ett nytt uppskattat leveransdatum att ges. Om du väljer att avbryta beställningen kommer du att återbetalas för hela köpet. Noter att vi inte levererar på söndagar.

Misslyckad leverans

Extraordinära omständigheter kan uppstå, såsom en försening i lagret som hindrar produkten från att levereras vid uppskattad tidpunkt. I detta fall kommer du att meddelas om varför den normala beställningsprocessen har avbrutits. Du kommer att förses med ett nytt leveransdatum eller full återbetalning av köpet.

Vi tar i nuläget ut 25% i skatt på alla våra artiklar.

Enligt gällande lagar, är Funidelia skyldig att betala skatt på alla orders skickade eller transporterade till Sverige. Vanligvis betalas skatten enligt gällande lagar för godset i mottagarlandet.

Hos Funidelia är skatten redan inkluderad för varje produkt vi visar på vår hemsida.

Priserna på hemsidan “www.funidelia.se” inkluderar moms, tillämpningsbar från och med den dag då köpet utförs, med exkluderar leveranskostnader och eventuella administrativa kostnader vilka kommer att läggas till i det totala köpbeloppet.

För mer information om leveranskostnader, besök sidan Leveranser.

För mer information om administrativa kostnader som kan tillkomma för viss betalningsmetod, besök sidan Hur du handlar

FUNIDELIA förbehåller sig rätten att ändra försäljningspriserna på www.funidelia.se när som helst. Avgifterna kommer dock baseras på produktens aktuella pris vid köptillfället.

För mer information om olika betalningsmetoder och motsvarande administrativa kostnader, se sidan Hur du handlar.

För en del kunder kan vi ändra betalningsmetod från postförskott eller banköverföring om vårt system visar att de har gjort en beställning med denna betalningsmetod och, av oförsvarliga anledningar, inte har fullföljt beställningen. Detta medför kostnader för FUNIDELIA som inte täcks av kunden. Kunden kommer inte att kunna vidta åtgärder mot FUNIDELIA i denna fråga i det fall att de inte godkänner det nya betalningssättet.

FUNIDELIA förbehåller sig rätten att ändra betalningsmetod genom att skapa nya eller ta bort existerande, utan kundens invändning. Om ändringen påverkar en beställning som redan pågår “www.funidelia.se” kommer vi kontakta kunden angående denna ändring och erbjuda dem alternativet att avbryta beställningen.

Betalning med Secure Visa Card eller American Express

Betalningen görs online då motsvarande detaljer verifieras via betalningsgateway av den relevanta financiella enheten.

Med målet att erbjuda högsta säkerhet av vårt betalningssystem “www.funidelia.se” används säkerhetssystem av ledande finansiella e-handelsföretag.

Genom detta sätt skickas dina konfidentiella uppgifter i ett krypterat format (SSL) direkt till motsvarande enhet. Krypteringssystemet SSL som vi använder garanterar högsta säkerhet och konfidentialitet genom att skicka dina uppgifter via nätverket.

Dina kreditkortsuppgifter lagras inte i någon av våra databaser. De används endast virtuellt av POS (Point of Sale) av vår finansiella enhets säkra betalningsgateway.

Kreditkorten kommer att bli föremål för kontroll och godkännande från deras emitterande enhet. Om den relevanta utfärdande enheten inte kan godkänna betalningen, kommer vi inte att ansvara för eventuella förseningar eller misslyckade leveranser och kommer inte att kunna formalisera ett kontrakt med dig.

FUNIDELIA förbehåller sig rätten att kontrollera de personuppgifter som lämnats in av kunden och att vidta nödvändiga åtgärder (inklusive avbryta beställningen) för att se till att den köpta varan levereras i enlighet med de uppgifter som anges i beställningen.

För mer information om vår returpolicy, se sidan på Returpolicy.

FUNIDELIA erbjuder garantier i fall av felaktig tillverkning. Eventuella fel eller brister som skapas genom felaktig användning av produkten täcks inte av denna garanti.

I fall av defekt produkt kommer Funidelia utföra reparationer, byten, erbjuda prisrabatt eller avbryta kontraktet, vilket kommer vara kostnadsfritt för kunden. Funidelia kommer ansvara för defekta produkter under en period av två år från leveransdatumet. Kunden måste inom två månader från det att felet upptäckts meddela Funidelia om eventuella produktdefekter.

Den returnerade produkten måste respektera de ovannämnda bestämmelserna i returpolicyn.

Garantin gäller inte för defekter eller försämringar som orsakats av yttre faktorer, olyckor (särskilt elskador) slitage, missbruk och brist på följandet av produktens instruktioner som framgår av leverantören.

Produker som har ändrats eller lagats av kunden eller någon annan person som inte är godkänd av tillverkaren täcks inte av garantin.

För mer information eller vid frågor, kontakta oss via Kontaktformulär.

FUNIDELIA’s ansvar för eventuella varuinköp på “www.funidelia.se” är strikt begränsade till produktens pris och kommer inte täcka små fel eller försummelser som kan uppstå när alla nödvändiga försiktighetsåtgärder har följts.

FUNIDELIA ansvarar ej för några skador som orsakats av missbruk av produkterna. Detta gäller även eventuella ändringarna av produkter gjorda av leverantören.

FUNIDELIA ansvarar ej för eventuella indirekta skador, rörelseförlust eller arbetslöshet som drabbat kunden eller tredje part, även om nämnd skada, förlust eller bakslag kan ha förutsetts av FUNIDELIA eller har funnits i deras kännedom.

Med förbehåll för konsekvenserna av föregående punkter kan FUNIDELIA’s finansiella ansvar, enligt gällande allmänna, inte överstiga den totala kostnaden av ett köp, oavsett tvistefråga.

Bestämmelserna som anges i denna punkt kommer inte att påverka konsumentens rättigheter som erkänns av lagen och kommer heller inte påverka deras rätt att avstå från kontraktet.

Dessa allmäna villkor regleras av Spansk lag. Båda parter har rätt att konsultera Zaragoza’s domstol i syfte att lösa konflikter eller avstå från någon annan jurisdiktion.

Inlsagen på denna hemsida är designade med målet att erbjuda föräljning av produkter som är identifierade av FUNIDELIA.

Alla illustrationer, designer, symboler, grafik, fotografier, bilder och övriga inslag som utgör en del av hemsidan tillhör FUNIDELIA eller är licensierade av officiella leverantörer.

Vi informerar våra kunder att rättigheterna för FUNIDELIA så som innehåll, design och källkod av denna hemsida är skyddade enligt gällande den spanska och internationella lagstiftningen om immateriell och industriell äganderätt.

®Funidelia är ett registrerat varumärke.

Alla kopiering, hel eller delvis, av denna hemsida och dess innehåll, även via en hyperlänk, utan något skriftligt tillstånd från FUNIDELIA är strängt förbjudet.

Dessutom är all kopiering, reproduktion, anpassning, ändring, distribution, marknadsföring, offentlig kommunikation eller någon annan åtgärd som strider mot nuvarande spansk och/eller internationell lagstiftning om industriell och immateriell egendom, såsom obehörigt innehållsanvändning av hemsidan, är strängt förbjudet.

FUNIDELIA gör inte anspråk på någon implicit auktorisation eller licens till rättigheter av intellektuell och/eller industriell äganderätt av innehållet som presenteras på hemsidan. www.funidelia.se

De relevanta bestämmelserna kräver att en del av informationen eller korrespondens som vi utbyter med dig är skriftligt. Genom att använda vår hemsida www.funidelia.se, accepterar du att en stor del av vår korrespondens är elektronisk.

Vi kontaktar dig via email.

Avtalsmässigt samtycker du till att korrespondera elektroniskt och är medveten om att alla avlat, meddelanden, information och annan korrespondens som vi kommunicerar till dig kommer att vara i ett elektroniskt format och följer de rättsliga kraven i skriftlig korrespondens. Detta villkor påverkar inte dina lagligt erkända rättigheter.

Meddelanden som du skickar till oss bör sändas genom användandet av Kontaktformulär. I enlighet med tidigare angivna villkor kan vi, om inget annat anges, kommunicera med dig via e-post eller post.

När en användare är skyldig att lämna ut personlig information kommer dem att informeras om integritetsspolicy.

Genom att registrera dig på vår hemsida blir dina personuppgifter en del av vår databas och används enbart i försäljning- och statistiska syften.

Samling och behandling av personuppgifter ska alltid genomföras i enlighet med de principer och skyldigheter i grundlagen om Dataskydd, 15/1999 den 13 december, liksom i enlighet med de föreskrifter och bestämmelser som tidigare nämnts i vår sekretesspolicy.

Dessa villkor utgör en integrerad del av våra allmänna försäljningsvillkor.

För mer information, se vår Sekretess och Säkerhet.

Dina kommentarer och förslag välkomnas varmt. Skicka dem till oss via vårt Kontaktformulär.

Top