https://www.funidelia.se/cart

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Skyddandet utav data handlar om förtroende och din integritet är av högsta vikt för oss, därför har vi anpassat vår Integritetspolicy till gällande lagar i Sverige (och Europa) genom Dataskyddsförordningen. Funidelia följer Europaparlamentet och Rådets regelverk (UE) 2016/679 ifrån 27 april 2016 gällande skyddet utav fysiska personer och skyddet utav de personliga uppgifter och användandet utav de samma.

Funidelia.se ingår i Funidelia Development S.L, (fortsättningsvis FUNIDELIA) som är ett företag med begränsat ansvar och registrerat i spanska Handelsregistret i Zaragoza, Tomo 4257, Folio 24, Bland Z-63129, inskription 2a och med skatteregistreringsnummer B22370902. Postadress Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spanien. Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär.

De personliga uppgifter som du behöver uppge till Funidelia (och som vi därmed har tillgång till) är fullständigt namn, email adress, leverans och fakturaadress, telefonnummer, de artiklar du valt, summan och betalningsmetod (enbart ditt val av betalning, inga bankuppgifter). Dessa uppgifter ber vi om för att kunna utföra kontraktet med dig och du kan be om ändring, avlägsnande eller eliminering när som helst, inom laglig behörighet.

Funidelia garanterar att dina uppgifter hanteras legitimt, lagligt och genomskinligt, med det enda syften som vi förklarar och presenterar i vår nuvarande Integritetspolicy och hanteras med ditt medgivande. Du har rätt att dra tillbaka ditt medgivande när som helst.

På Funidelia hanterar vi informationen du angivit med syfte att kunna utföra de tjänster och kontrakt vi har med dig (behandla och utföra din beställning till din rätta adress, ta hand om ansökningar eller frågor du kan ha till oss, kunna skicka all nödvändig information gällande dina köp och produkter hos Funidelia). Med denna information kan vi även förbättra din upplevelse som användare på vår webb genom att visa dig produkter som passar dina intressen. Funidelia skapar affärsprofiler baserade på dina uppgifter med avsikt att kunna erbjuda personlig reklam och se till våra kunders personliga behov som är mer centrerade till just dina intressen (remarketing), som tex reklamutskick, kampanjer och rabatter (newsletters). Detta alltid med ditt accepterande och medgivande.

De angivna uppgifterna sparas under den nödvändiga tid det tar för att behandla vårt uppdrag med dig. Gällande reklamutskick så sker dessa enbart med den intresserades vetskap och om denne inte har bett om avlägsnandet utav dessa data. Gällande data för att kunna slutföra ett handelsavtal, så sparas dessa uppgifter tills lagen kräver det.

De insamlade uppgifterna används enbart för legitima syften och här förklarade, och de kommer inte att hanteras under ytterligare omständigheter.

I detta avseende, informerar vi dig att för att kunna fullfölja avtalet med dig (se till att du får din beställning) eller informera dig om eventuella incidenter under denna process, så kan det komma kommunikationer ifrån oss gällande detsamma genom någon utav de kommunikationsmedel du uppgett till oss (email eller telefon). Nämnda åtgärder är nödvändiga för att på ett korrekt sätt kunna utföra kontraktet med dig. Pga. detta och medan processen inte är avslutad är det inte möjligt att ifrån din sida att motsätta dig hanteringen utav dina uppgifter eftersom vi behöver denna information för att kunna utföra vår del i vårt köp/sälj avtal.

På samma sätt, om du markerar rutan med medgivande utav dina uppgifter för kommersiellt bruk så godkänner du att vi skickar informationskampanjer, rabatter och erbjudanden anpassade efter dina intressen. Du kan naturligtvis även upphäva detta godkännande och säga upp dig på ett enkelt och gratis sätt genom att skriva till: Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza – Spanien, eller via vårt kontaktformulär.

För att resumera, den legala basen som stöder det legitima hanteringen av dina personliga uppgifter baserar sig på nödvändigheten att använda dessa för att kunna utföra köp/sälj avtalet etablerat med dig. Den lutar sig också på nödvändigheten av hantering utav dessa uppgifter för utskickandet utav kommersiellt bruk, med ditt medgivande, och för Funidelias legitima intresse (statistik, utförande av marknadsstudier, sondering osv.) Detta så länge det inte bryter mot dina rättigheter och intressen.

Funidelia förutsätter att de uppgifter du angett genom din egen person eller via en auktoriserad person för dig, är korrekta och exakta. Du ansvarar för att dina uppgifter är uppdaterade. Därmed är du ansvarig för att äktheten i uppgifterna och Funidelia är inte ansvarig för eventuella felaktigheter i uppgifterna ifrån sina kunder. Om du accepterar vår Integritetspolicy så deklarerar du att informationen angiven är sanningsenlig och tar på dig eget ansvar för eventuell skada som dessa uppgifter kan orsaka Funidelia.

Det är strikt förbjudet för användare under 16 år att skicka personliga uppgifter till denna webb. Genom att skicka personliga uppgifter till oss, garanterar du att du är 16 år eller äldre.

Det är obligatoriskt att acceptera denna Integritetspolicy både för att kunna genomföra ett köp hos Funidelia eller för skicka oss en förfrågan genom vårt kontaktformulär. Genom att bara besöka webbsidan uppger användaren inte någon personlig information och behöver heller inte göra det. Kunder och användare ansvarar för att navigera på hemsidan på ett korrekt sätt och inte utföra något bedrägeri mot densamma.

Uppgifterna du angett kan användas under laglig form av våra samarbetspartners belägna inom och utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). De som inte ingår i EES står under "Privacy Shield" (när de är i USA) eller skyddas under någon annan legal bas. I Funidelias fall kan dessa samarbetspartners vara tex transportörer som tar hand om leveranserna i varje land, eller andra företag ansvariga för att skicka ut kommersiell personlig reklam i Funidelias namn och även andra under reglerade under gällande lag.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan skicka dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, så att Klarna kan bedöma om du uppfyller kraven för deras betalningsmetoder och för att skräddarsy dessa betalningsmetoder åt dig . Dina överförda personuppgifter behandlas i enlighet med Klarnas egen sekretess policy.

Funidelia tar på sig ansvaret att spara all information du anger med maximal reservation och konfidentialitet och endast använda dem för tidigare nämnda behov. Genom den gällande lagstiftningen om Dataskydd, så tar Funidelia på sig ansvaret att adaptera de rätta säkerhetsnivåerna för personliga uppgifter ifrån dess kunder och övriga, att installera alla möjliga medel och åtgärder för att undvika förlorandet, dålig användning, ändring och icke auktoriserad access och extraktion av desamma.

På Funidelia använder vi SSL teknologi som gör det möjligt att kryptera uppgifterna du angett och på så sätt undvika tillgång till dessa ifrån utomstående. Trots detta, är det viktigaste skyddet ditt eget lösenord. Lämna aldrig ut lösenord till andra och undvik att lämna ditt konto åtkomligt för utomstående.

Uppgifterna du anger används endast för hanteringen utav dina beställningar och förbättringen utav vår service, och vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till utomstående utan ditt medgivande.

Du har rätt att be om information om de personliga uppgifter vi har om dig. På samma sätt har du rätt att be att få ändra, eliminera eller begränsa hanteringering utav desamma såsom att motsätta dig användandet eller hanteringen av dessa när som helst förutom då de är nödvändiga för sitt ursprungliga syfte nämligen att kunna avsluta köp/sälj avtalet emellan oss.

Rättigheterna du har till förfogande är följande:

  • Rätten till ifrågasättande. Du har rätt att opponera dig emot hanteringen utav dina uppgifter, genom återkallande utav samtycke vi tidigare nämnt. På detta sätt hanterar vi inte dina uppgifter i kommersiellt syfte. Enbart skickas nödvändiga kommunikationer för att kunna fullfölja avtalet eller meddela dig om en incident under processen.
  • Rätten till access. Du har fullständig tillgång till all information vi disponerar om din person och de åtgärder vi tagit, såväl egna kommunikationer som de utförda utav tredje part under gällande lagar och under ditt föregående samtycke.
  • Rätten att modifiera. Du har rätt att närsomhelst ändra och aktualisera dina uppgifter.
  • Rätten att ladda ner. Du har rätt att ladda ner denna information på ett enkelt sätt genom ditt användarkonto.
  • Rätten till Eliminering. Du har rätt att kräva eliminering utav dina uppgifter när den lagliga bevarandeperioden enligt gällande bestämmelser har uppfyllts.

För att använda dig utav någon utav dessa rättigheter, bör du kontakta oss med ett meddelande via vårt kontaktformulär eller via post till: Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza – Spanien. För att göra detta behöver du på ett tillförlitligt sätt uppge ditt personnummer med en fotokopia på din legitimation.

Samtidigt informerar vi dig om att du kan lämna in en reklamation till kontrollenheten i frågor om Dataskydd om du känner att du inte är nöjd med utövandet utav dina rättigheter. För att göra detta kan du klicka på denna länk: edps.europa.eu

Integritetspolicyn för Funidelia är anpassad till gällande lagstiftning i Spanien (och Europa) om dataskydd (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ifrån den 27 april 2016). Det är möjligt att vi ibland ändrar eller anpassar en term av vår integritetspolicy, alltid i enlighet med lagen och gällande bestämmelser. Vi rekommenderar att du då och då, och innan du gör en beställning, läser denna integritetspolicy för att alltid vara informerad och uppdaterad.

Top